Cyberbezpieczeństwo

Prekonfigurowana i gotowa do użycia platforma zabezpieczająca Twoje systemy, infrastrukturę oraz operacje IT. Technologia oraz powiązane usługi powstały w związku z potrzebą spełnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa do zastosowań krytycznych w energetyce, przemyśle i bankowości.

W ramach obszaru cyberbezpieczeństwa oferujemy następujące usługi oraz produkty związane z zarządzaniem ryzykiem, bezpieczeństwem IT, bezpieczeństwem systemów transakcyjnych oraz internetowych. Realizowane usługi oraz proponowane oprogramowanie bazuje na sprawdzonych standardach bezpieczeństwa oraz metodycznym podejściu zapewniającym spełnienie najwyższych i najbardziej rygorystycznych standardów bezpieczeństwa IT w następujących obszarach:

 • Ryzyko procesy zarządzania zagrożeniami i ryzykiem należą obecnie do jednych z najistotniejszych w każdej działalności operacyjnej. Opracowywanie metodyk i projektowanie narzędzi wspierających te procesy wymagają nie tylko wiedzy eksperckiej, ale także szerokiego doświadczenia i stałego dostępu do informacji. W oparciu o nowatorskie rozwiązania, bazujące na ultra szybkiej technologii obliczeniowej, dedykowanej do analiz umożliwiają odpowiednio szybkie uzyskiwanie wyników, co przekłada się na możliwość skutecznego wnioskowania i podejmowania decyzji adekwatnej do sytuacji. Usługi w zakresie zarządzania ryzykiem obejmują wszystkie elementy od projektowania i wdrażania modeli, poprzez budowanie narzędzi detekcji, analizy, oceny i wnioskowania w zakresie ryzyka, aż po stałe wspieranie procesów operacyjnych.
 • Standardy - zmieniające się środowisko teleinformatyczne powoduje, iż coraz trudniejsze staje się utrzymanie standardów i jednorodności stosowanych rozwiązań technicznych, procesowych i organizacyjnych w przedsiębiorstwach. W przypadku sektorów regulowanych (jak bankowość, ubezpieczenia, telekomunikacja, czy podmiotów medycznych) dochodzi do tego konieczność zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami i normami. Posiadają stały zespół ekspertów zapewniamy, iż nasza wiedza bazuje zawsze na najbardziej aktualnych regulacjach, a nasze doświadczenie umożliwia sprawne ich przekładanie na wewnętrzne standardy naszych klientów. Poza przepisami prawa wykorzystujemy także normy serii ISO20000, ISO27000, ISO22301, ISO31000, frameworki NIST, CObIT, publikacje CISA, OWASP, czy branżowe PCI, CSA, CIS, itd. Niejednokrotnie opracowujemy, wdrażamy i zapewniamy ich aktualizację stając się jednym z elementów istniejących w organizacji procesów.
 • Cyberbezpieczeństwo - zarządzanie cyberbezpieczeństwem jest elementem operacyjnego funkcjonowania każdego podmiotu istniejącego w szeroko rozumianym wymiarze Internetowym. Procesy te obejmują nie tylko zagadnienia analityczne dotyczące ryzyka, ale także procesy operacyjne. W ramach naszych usług koncentrujemy się na komponentach niezbędnych do zachowania i zapewnienia ciągłości działania organizacji, w tym możliwości świadczenia usług kluczowych w rozumieniu dyrektywy NIS. Oferujemy wsparcie w trakcie modelowania procesów operacyjnych lub ich outsourcing. W szczególności dotyczy to monitorowania cyberbezpieczeństwo, zapewnienia procesu reagowania na wypadek incydentu, pośredniczenie w ramach współpracy z organami nadzorczymi, i inne. Obszar ten w ramach naszej oferty jest wspierany przez dedykowaną Platformę Cyberbezpieczeństwa

Platforma cyberbezpieczeństwa zapewnia ciągły i automatyczny monitoring Twoich systemów transakcyjnych, aplikacji internetowych oraz operacji w ramach czego prowadzona jest wielowymiarowa analiza i korelacja strumieni danych, zdarzeń aplikacyjnych, sieciowych oraz systemowych. Zawarte w technologii funkcje zapewniają m.in. wyszukiwanie wzorców nieporządanych zdarzeń, automatyczne wnioskowanie poziomu zagrożenia, detekcję i prognozowanie potencjalnych zagrożeń, dynamiczne planowanie działań defensywnych na podstawie zmiennych uwarunkowań bezpieczeństwa. Platforma do poprawy procesów poznawczych w sposób ciągły kształci bazę wiedzy eksperckiej oraz modele analityczne w celach zapewnienia jak najlepszych rezultatów bezpieczeństwa. Platforma cyberbiezpieczeństwa została oparta na platformie inteligencji eksperckiej
Technologia występuje w kilku wersjach wydajnościowych i funkcjonalnych w zależności od jej przeznaczenia oraz zadanych warunków operacyjnych:

 • Enterprise - wersja stacjonarna przeznaczona do obsługi danych operacyjnych oferowana w formie zoptymalizowanych zestawów serwerowych typu Blade i Rack
 • Naziemna - wersja mobilna do zastosowania w samochodach osobowych i ciężarowych oraz w wagonach kolejowych i lokomotywach
 • Lotnicza - wersja mobilna zastosowanie w misjach lotniczych dla lotów załogowych i bezzałogowych oferowana w formie specjalizowanych kontrolerów
 • IoT - najlżejsza wersja mobilna idealna do zastosowania w urządzeniach typu IoT (Internet of Things)

Platforma jest oferowana w formie skonteneryzowanych komponentów serwerowych.
Dodatkowo w ramach naszej oferty wykonujemy następujące usługi podnoszące jakość w zakresie bezpieczeństwa IT:

 • Audyt bezpieczeństwa środowiska informatycznego
 • Analiza zgodności z normami bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności środowisk IT
 • Zabezpieczenia organizacji przed wyciekiem i kradzieżą informacji
 • Strategia i organizacja obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego
 • Audyt środowisk teleinformatycznych w zakresie rozwoju i utrzymania

szybkość przetwarzania

Bardzo wysoka szybkość przetwarzania dużych wolumenów danych na temat bezpieczeństwa oraz automatyczna korelacja strumieni danych zapewniają osiąganie najlepszych rezulatów przy detekcji zagrożen i prognozowaniu ich wpływu na operacje.

ocena ryzyka

Wykorzystanie predefiniowanych baz wiedzy eksperckiej i sprawdzonych modeli analitycznych zapewnia szybbką i trafną ocenę ryzyk operacyjnych.

sztuczna inteligencja

Zastosowanie metod sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego wraz z ciągle rozwijanymi wzorcami bezpieczeństwa zapewniają najlepsze wsparcie przy wyszukiwania zagrożeń ocenie ryzyka oraz prognozowaniu wpływu na operacje.

nowoczesność i przyjazność

Platforma jest zbudowana w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki w zakresie projektowania algorytmów i przetwarzania danych zapewniająca możliwość osiągnięcia najwyższej efektywności w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Zapytaj o produkt