Specjalistyczne bezzałogowe statki powietrzne

To urządzenia latające przystosowane do wykonywania wymagających misji. W ramach danego typu platformy, dostarczany jest BSP, przystosowany konstrukcyjnie i technologicznie do misji w określonych warunkach środowiskowych. Każdy zestaw wyposażony jest w ultra szybki moduł inteligencji eksperckiej wraz ze specjalizowaną aplikacją zapewniającą platformie możliwość operacyjnego wykonywania określonych misji. W zależności od typu platformy dostarczane są dedykowane czujniki, urządzenia naziemne zapewniające obsługę i serwisowanie sprzętu oraz rozwiązania konstrukcyjne i techniczne zapewniające łatwość użytkowania.

Oferowane modele są gotowymi, w pełni wyposażonymi i konfigurowalnymi statkami powietrznymi, oferowanymi w zestawach zawierających dedykowany do misji osprzęt (sensory, elementy konstrukcyjne), zestawy baterii zasilających i części zamiennych, osprzęt sterujący i monitorujący dla operatora, moduł inteligencji eksperckiej dla dronów oraz oprogramowanie wspierającego realizację misji. Urządzenia są dostępne w różnych konfiguracjach w zależności od oczekiwanej funkcjonalności. Po zakupie urządzenia realizowane jest dedykowane szkolenie z użytkowania i obsługi BSP.
Obecnie zestawy BSP dostarczane są do realizacji następujących zastosowań:

 • Przemysł i energetyka
  • Monitorowanie oraz audyt instalacji technicznych
  • Inwentaryzacja instalacji technicznych
 • Rolnictwo
  • Tworzenie map zmiennego nawożenia
  • Monitorowanie upraw
 • Ochrona i zarządzanie obiektami
  • Ochrona bezpieczeństwa osób i obiektów
  • Monitoring obiektów z powietrza
 • Budownictwo i inżynieria
  • Badania terenowe i geodezja
  • Planowanie inwestycji

autonomiczność

BSP są wyposażone w moduł inteligencji eksperckiej oraz dedykowane sensory zapewniające urządzeniu możliwość dostosowania parametrów pracy do warunków otoczenia, stanu zasilania, swojej lokalizacji, przeszkód terenowych i warunków pogodowych w celu skutecznego wykonywania misji. Takie podejście umożliwia poruszanie się w terenie i podejmowanie decyzji co do dalszych czynności na podstawie zmieniających się warunków

dedykowane konstrukcje

Unikalne cechy konstrukcyjne oferowanych BSP zapewniają możliwość efektywnego realizowania misji oraz łatwość obsługi i serwisowania urządzeń. Wnioski wynikające z bieżących doświadczeń terenowych są uwzględniane w planach rozwojowych oraz mogą być wprowadzane do wersji już użytkowanych. Konstrukcje powstają w oparciu o najlepsze technologie zapewniające najlepsze parametry lotnicze, trwałość i wydajność operacyjną urządzeń.

elastyczność

Zastosowana metoda uczenia maszynowego zapewniają automatyczny rozwój predefiniowanej bazy wiedzy i elastycznie przystosowuje się do warunków w jakich urządzenie działa np.: specyficzny poziom oświetlenia czy warunki pogodowe występująca na danym obszarze. Takie podejście zapewnia wysoką elastyczność rozwiązania zapewniając możliwość jego pracy w znacząco różniących się warunkach terenowych. Dla zdefiniowanych zastosowań dostępne są dedykowane zbiory wiedzy zapewniające podstawę informacyjną niezbędną do szybkiego rozpoczęcia pracy urządzenia.

gotowe aplikacje

Wybrana platforma BSP jest dostarczana wraz z predefiniowanym modelem misji, dzięki czemu możliwe jest natychmiastowe rozpoczęcie pracy urządzenia. Urządzenie w zależności od skonfigurowanego celu rozpocznie wykonywanie czynności, reagując przy tym na zmienne warunki wykonania zadania i na postęp w realizacji misji. Każda z predefiniowanych aplikacji podlega ciągłemu rozwojowi i testom w celu zapewnienia najwyższego poziomu jakości i bezpieczeństwa realizowanych misji.

Korzyści z wdrożenia
Platforma inteligencji eksperckiej

Zastosowanie oferowanych specjalistycznych bezzałogowych statków powietrznych zapewnia możliwość osiągania znaczących oszczędności finansowych oraz skrócenia czasu niezbędnego na wykonanie danego zadania. Dodatkowo wdrożenie technologii zapewnia możliwość osiągania pośrednich korzyści wynikających z nieinwazyjnego sposobu działania BSP czy też w związku z jego wysoką mobilnością i szybkością przemieszczania się. Skontaktuj się z nami w celu otrzymania analizy finansowej dla twojego przypadku zastosowania technologii.

Zapytaj o produkt