Kontakt

Adres

ul. Mała 39/43
95-006 Bukowiec

E-mail

kontakt(at)infoneurons.com

Dane spółki

Info Neurons spółka z o.o.
zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS 0000530793,
o kapitale zakładowym 5 000 zł
NIP 739-387-10-59
REGON 360073106