Projekty unijne

Programy unijne

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej i wielofunkcyjnej technologii bezzałogowego statku powietrznego do zautomatyzowanej detekcji zmian zdrowotności upraw rolniczych wraz z funkcją wykonywania zabiegów agrotechnicznych.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Cel projektu: Wzmacnianie konkurencyjności MŚP w szczególności do wzrostu innowacyjności firm w obszarach inteligentnych specjalizacji dzięki działalności badawczo-rozwojowej.
Beneficjent: Info Neurons sp. z o.o.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 517 648.10 zł
Całkowita wartość projektu: 2 705 372,70 zł