Kontakt

Adres

ul. Władysława Trylińskiego 8
10-683 Olsztyn

Telefon

+48 89 612 03 71

E-mail

kontakt(at)infoneurons.com

Dane spółki

Info Neurons spółka z o.o.
zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS 0000530793,
o kapitale zakładowym 5 000 zł
NIP 739-387-10-59
REGON 360073106